Home Leeg plaatje

 

Met deze website beoogt het Rooms Katholiek Gevangenispastoraat:

* Het aanbieden van nieuws en informatie over het werk van de
   rk.gevangenispastores in Nederland en hun cliënten.
* Het geven van vorming en advies aan belangstellenden en vrijwilligers.
* Het scheppen van mogelijkheden tot ontmoeting, uitwisseling en
   gemeenschapsvorming.
* Het geven van service aan de Pastores middels een intranet-faciliteit.

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de internetpagina's van het Rooms Katholiek Gevangenispastoraat worden als service aangeboden.

Aansprakelijkheid:

Het Rooms Katholiek Gevangenispastoraat aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de internetpagina's van gevangenispastor.nl, de server waar deze pagina's zich op bevinden of andere servers die via deze internetpagina's benaderbaar zijn.

 

 

Vrijdag 22 februari 2019  


Zoeken


Lijn


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)
      Disclaimer